دختر کوچولویی از پدرش سوال کرد"چطور نژاد انسانها بوجود آمد؟"

پدر جواب داد"خدا آدم و حوا را خلق کرد, آنها بچه آوردند سپس همه نوع بشر بوجود آمدند.

دو روز بعد دختر همون سوال را از مادرش پرسید .

مادر جواب داد "سالها پیش میمونها وجود داشتنداز اونها هم نژاد انسانها بوجود اومد."

دختر گیج شده به طرف پدرش برگشت و پرسید"پدر چطور این ممکنه که شما به من گفتین نژاد انسانها را خدا خلق کرده است و مامان گفت آنها تکامل یافته از میمونها هستند؟"

پدر جواب داد " خوب عزیزم خیلی ساده است .من در مورد فامیلهای خودم گفته ام و مادرت در مورد فامیلهای خودش!!"

 • مطالب مرتبط
 • Short story with persian translation
 • Funny Tale of a Lost Senior Citizen


 • امتیاز بدهید :

  | امتیاز : 4
  موضوع : | بازدید : 396
  برچسب ها :

  تاريخ : دوشنبه 28 اسفند 1391 | 3:19 PM | نویسنده : mahshid |