پشت سر هر معشوق ، خدا ايستاده است | بلاگ

پشت سر هر معشوق ، خدا ايستاده است

تعرفه تبلیغات در سایت


پشت سر هر معشوق ، خدا ايستاده است

اگر عشقت ساده است و كوچك و معمولي

اگر عشقت گذراست و تفنن و تفريح

خدا چندان كاري به كارَت ندارد

اجازه مي دهد كه عاشقي كني

تماشايت مي كند و مي گذارد كه شادمان باشي . . .

اما هر چه كه در عشق ثابت قدم تر شوي

خدا با تو سختگيرتر مي شودهر قدر كه در عاشقي عميق تر شوي و پاكبازتر

و هر اندازه كه عشقت ناب تر شود و زيباتر

بيشتر بايد از خدا بترسي

زيرا خدا از عشق هاي پاك و عميق و ناب و زيبا نمي گذرد

مگر آنكه آن را به نام خودش تمام كند

پشت سر هرمعشوقي ، خدا ايستاده است

و هر گامي كه تو در عشق برمي داري

خدا هم گامي در غيرت برمي دارد

تو عاشق تر مي شوي و خدا غيورتر

و آنگاه كه گمان مي كني معشوق چه دست يافتني است

و وصل چه ممكن و عشق چه آسان

خدا وارد كار مي شود و خيالت را درهم مي ريزد


و معشوقت را درهم مي كوبد

معشوقت ، هر كس كه باشد

و هر جا كه باشد و هر قدر كه باشد

خدا هرگز نمي گذارد ميان تو و او ، چيزي فاصله بيندازد

معشوقت مي شكند و تو نااميد مي شوي

و نمي داني كه نااميدي زيباترين نتيجه عشق است

نااميدي ازاينجا و آنجا

نااميدي از اين كس و آن كس

نااميدي از اين چيز و آن چيز

تو نااميد مي شوي و گمان مي كني

كه عشق بيهوده ترين كارهاست

و برآني كه شكست خورده اي

و خيال مي كني كه آن همه شور و آن همه ذوق

و آن همه عشق را تلف كرده اي

اما خوب كه نگاه كني

مي بيني حتي قطره اي از عشقت

حتي قطره اي هم هدر نرفته است

خدا همه را جمع كرده و همه را براي خويش برداشته

و به حساب خود گذاشته است

خدا به تو مي گويد:

مگر نمي دانستي

كه پشت سر هر معشوق خدا ايستاده است؟

تو براي من بود كه اين همه راه آمده اي

و براي من بود كه اين همه رنج برده اي

و براي من بود كه اينهمه عشق ورزيده اي

پس به پاس اين ؛

قلبت را و روحت را و دنيايت را وسعت مي بخشم

و از بي نيازي نصيبي به تو مي دهم.

و اين ثروتي است كه هيچ كس ندارد

تا به تو ارزاني اش كند

فردا اما تو باز عاشق مي شوي

تا عميق تر شوي و وسيع تر و بزرگ تر و نااميدتر

تا بي نيازتر شوي و به او نزديكتر

راستي :

اما چه زيباست

و چه باشكوه و چه شورانگيز

كه پشت سر هر معشوقي خدا ايستاده است!

...
نویسنده : mahshid بازدید : 370 تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 ساعت: 2:32 PM