(خدا را سپاس)I Am Thankful | بلاگ

(خدا را سپاس)I Am Thankful

تعرفه تبلیغات در سایت

….I Am Thankful
I can see the beauty all around me.
There are those whose world is always dark

I am Thankful
I can walk
There are those who have never taken their first step

I Am Thankful
My heart can be broken.
There are those who are so hardened they cannot be touched

I Am Thankful
For the opportunity to help others
There are those who have not been so abundantly blessed as I

I Am Thankful
I can work There are those who have to depend on others for even their most basic needs

I Am Thankful I have been loved.
There are those for whom no one has ever cared

خدا را سپاس
من میتونم تمام زیبایی های پیرامونم را ببینم
کسانی هستند که دنیا یشان همیشه تاریک و سیاه هست

خدا را سپاس
من میتونم راه برم ..کسانی هستند که هیچوقت نتونسته اند. حتی یک قدم بردارند

خدا را سپاس
که دل رئوف و شکننده ای دارم
کسانی هستند که این قدر دلشون سنگ شده که هیچ محبت و
احساسی رو درک نمیکنن

خدا را سپاس
به من این شانس رو دادی که بتونم به دیگران کمک کنم
کسانی هستند که از این نعمت و برکت وافری که به
من داده ای بی بهره اند

من میتونم کار کنم .کسانی هستند که برای رفع کوچکترین
نیازهای روزمره شون هم به دیگران محتاجند

خدا را سپاس
که کسی هست که منو
دوست داره
کسانی هستند که بود و نبودشون واسه هیچکس مهم نیست

...
نویسنده : mahshid بازدید : 500 تاريخ : چهارشنبه 11 ارديبهشت 1392 ساعت: 4:54 PM